doni124
България, 6 Септември, 1943, Мъж, София
Пълно описание